Tag Archives: organisatie

Processen in goede banen leiden

23 jul

Als faciliteitsmanager ben je verantwoordelijk voor veel zaken binnen het bedrijf of de organisatie waar je werkzaam bent.

Natuurlijk wil je niet alleen zorgen dat het beleid en je visie kloppen die je samen met het management hebt uitgestippeld, maar het is eveneens de wens om het personeel te voorzien van een goede werkplek en werksfeer. Je kunt dit realiseren door alle onderdelen binnen een proces voldoende aandacht te geven. Maar hoe doe je dit precies?

Goede communicatie is onmisbaar

Een slechte communicatie is vaak een reden waarom mensen weggaan bij hun werkgever. Zorg daarom dat je persoonlijke aandacht geeft aan de werknemers op de werkvloer. Maak wekelijks een praatje of plan een tweewekelijks 20 minuten gesprek in. Zo investeer jij in een goede arbeidsrelatie die het bedrijf en de organisatie ten goede zullen komen.

Evalueren of feedback vragen

Evalueren gebeurt niet altijd en dat is jammer. Het kan er namelijk voor zorgen dat processen binnen een bedrijf of organisatie sterk verbeterd worden.

Kies er daarom voor om regelmatig te evalueren, zowel met het management als het personeel. Wat moet veranderen, wat gaat goed en wat kan er beter?

Stel doelen op

Faciliteitsmanagement kun je vaak in goede banen leiden door doelen op te stellen. Daarmee bied jij jezelf een houvast voor de toekomst. Je kunt bijvoorbeeld werken met SMART-doelen. Dit staat voor specifieke, meetbare, acceptabele, relevante en tijdsgebonden doelen.

Geef aandacht aan het gevoel

Iets dat heel belangrijk is, maar vaak wordt vergeten, is het geven van aandacht aan het gevoel. Elke werknemer heeft waardering nodig van een werkgever of faciliteitsmanager.

Kies ervoor om elke dag iets positiefs te zeggen tegen één werknemer. Je weet dan zeker dat je die persoon een goede werkdag hebt bezorgd. Dat komt de productiviteit zeker ten goede!